yeni xəbərlər

MNTK

DAK-ın Nəzarət Təftiş Komissiyasının üzvləri

Şehzad Təbrizi (Güney Azərbaycan) – sədr

Türkel Əliyev (Almaniya) – müavin

Tursunay Türksoy (Doğu Türküstan)

Xalid Ələsgərov (Rusiya)

Ərtoğrul Cahandar (Türkiyə)

Share Button