Bəstəkar Tofiq Bakıxanovun yaradıcılığının 70 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib

by Samir Asadli

Azərbaycan Milli Konservatoriyasında Xalq artisti, görkəmli bəstəkar Tofiq Bakıxanovun yaradıcılığının 70 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Konservatoriyanın rektoru, Xalq artisti, professor Siyavuş Kərimi bəstəkarın Azərbaycan musiqisinə verdiyi töhfələrdən danışıb:

– Tofiq Bakıxanovun tar və kamança üçün bəstələdiyi çoxsaylı musiqi əsərləri var. Tofiq müəllim musiqi tariximizə bö­yük töhfələr verən sənətkardır.

Musiqişünas-pedaqoq, şərqşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Lalə Hüseynova To­fiq Bakıxanovun əsərlərindən söz açaraq bildirib ki, o, bizim üçün canlı tarixdir:

– Tarixin mahiyyətini bədii əsərlər daha doğru verir. Keçmiş dövrün mu­siqilərini dinləyəndə tarixi faktları görürük və gizli məqamları hiss edirik. Tofiq Ba­kıxanovun musiqisində də bu incə detal­ları görmək mümkündür. Onun “Xəzər Balladası” baleti 20-ci əsr neft sənayesi dövründə yazılan ən dəyərli musiqi nü­munəsidir. 1960-cı illərin sonunda Fran­sadan və digər ölkələrdən məşhur rəqs festivallarından biri üçün balet əsərləri seçməyə gəlmişdilər. “Xəzər ballada­sı” na baxanda heyran qalmışdılar. Bu balet Parisdə rəqs festivalında nümayiş olundu və sinkretik quruluşuna, möv­zusuna və musiqisinə görə böyük uğur qazandı. Fransanın bir çox şəhərlərində də səhnəyə qoyuldu. Tofiq müəllim həm də bizim çox da üzdə olmayan muğam nümunələrimizi simfonikləşdirib.

Konsertin ilk hissəsi Xalq artisti, tar­zən Əhməd Bakıxanova həsr olunmuş­du. Burada Əməkdar artist Aslan Növ­rəslinin ifasında tar ilə orkestr üçün ifa olunan musiqi nömrələri səsləndirildi. Növbəti, Azərbaycanın kamança ifaçı­sı, Əməkdar artist Ədalət Vəzirova həsr olunmuş hissədə isə Hüseyn Nağıyevin ifaları dinlənildi.

Bu gün Tofiq Bakıxanov yaradıcı­lığı kamillik zirvəsindədir. O, mahir ifa­çı, bəstəkar olmaqla yanaşı, həm də görkəmli pedaqoqdur. Musiqi sənətinin müxtəlif problemlərinə həsr olunmuş elmi-publisistik məqalələrin müəllifi, musiqimizi xarici ölkələrdə geniş təbliğ edən fəal ictimai xadimdir. Tofiq müəlli­mi yaradıcılığının 70 illiyi münasibətilə təbrik edənlər ona ən xoş arzularını bil­diriblər.

Digər yazılar

Leave a Comment

@2023 – All Right Reserved. DAK