“Qara kitab”da düşüncə zəlzələsi

by Samir Asadli

Türk insanının modern dastanı

Bütün yaxşı yazıçılar kimi, Nobel mükafatı laureatı Orxan Pamukun da uğuru sadə bir hekayə anlatdığını zənn etdiyiniz zaman qəfildən oxucunu mürəkkəb, xaotik situasiyalara çəkməsindədir. “Qara kitab” romanı məhz belə əsərlərdəndir. 

Bu əsər, sanki, bir-birilə daban-daba­na zidd düşüncədə olan iki fərqli oxucu üçün yazılıb. Üst qatdakı sadəliyi tutub gedən oxucu ilə alt qatları fəhm edən oxucu bir müstəvidə qarşılaşır; romanın strukturu istənilən situasiyada hər iki oxu­cunu məmnun etmək üçün qurulmuş bir oyuna bənzəyir.

Romanın qəhrəmanı Qalib bir qış günü itkin düşmüş həyat yoldaşı Röya­nı İstanbulun qaranlıq, qarlı küçələrində axtarmağa başlayır. Bütün səyləri nəti­cəsiz qalır. Bir müddət sonra ona yardım edəcək əsl işarələrin qohumu Cəlal Sa­likin köşə yazılarında gizləndiyini zənn edir və izləri burada axtarır. Bu yazılarda Röyanın izi-tozu belə yoxdur. Bəs Qalib bu yazıların hansı köşəsində Röyanın nəfəsini sezir? Pamukun bənzərsiz üslu­bu oxucunu da tələyə salır, o da bu ax­tarışa qoşulur. Cəlal Salikin təsvir etdiyi gecəqonduların, siyasi cinayətlər, çevri­lişlərlə kölgələnmiş ölkənin hansı buca­ğındadır Röya?

Beləcə, Orxan Pamukun özünün də zövq aldığı bu oyuna oxucunu da qo­şur. İşin qəribə tərəfi isə budur ki, Cəlal da Röya itən gün ortalıqdan qeyb olub. Qalibin yol işarələri təkcə Cəlalın köşə yazılarından ibarət deyil. Yaddaş – bir zamanlar dərinlərə gömülmüş hafizə də Qalibin köməyinə gəlir. Bu axtarış macə­rası təsiredici cümlələrlə davam edir:

“Birlikdə getdiyimiz bir qonaqlıqda, ağır havası siqaret dumanıyla maviləş­miş otaqda səndən üç addım o yanda oturan bir nəqledicinin hekayəsini diqqət­lə dinləyərkən gecənin bir yarısı o “mən burada deyiləm” ifadəsi ağır-ağır üzün­dən oxunanda səni sevirdim. …Siqaret kötüklərilə dolub-daşan külqabıya, qara başlarını ümidsizcəsinə yana bükmüş kibrit çöplərinə baxarkən kədərli düşün­cələrin məni özümdən alıb, kim bilir, ha­ralara apardığı zaman səni sevirdim”.

Buna bənzər müdhiş lirik ayrıntılarla nəql olunan itkin sevgili mövzusu, əlbəttə, yeni söhbət deyil. Ədəbiyyat tarixində bu­nun saysız örnəkləri var. Amma Pamukun bu mövzunu özündən əvvəlki yazıçılardan daha fərqli bir niyyətlə, dərində gizlənən başqa bir mətləb üçün istifadə etdiyini anlayırıq. Bir köşə yazısı ilə Qalibin ax­tarış macərası paralel şəkildə irəliləyir və əsərin üzdə görünən strukturu beləcə ta­mamlanmış olur. Ancaq bir müddət sonra vəziyyət getdikcə mürəkkəbləşir. “Qara kitab” tədricən axtarış və yol romanı çərçi­vəsindən çıxaraq bambaşqa bir mövzuya fokuslanır. Pamukun qeyri-adi manevrləri bir anlıq oxucunu çaşdırır. Cümlələri oxu­yarkən qəfildən fərqinə varırsan ki, əslin­də, Qalibin öz arvadını axtarması artıq şəxsi məsələlikdən çıxır və bir xalqın özü­nü axtarması prosesi başlayır.

“Qara kitab”ın bir roman olaraq gücü məhz bu məqamda üzə çıxır. Bilmirəm, oxucu bu sirrə hansı məqamda vaqif olur, mən bunu bədii sənət ustasının düzəltdiyi manekenlərin vitrinə çıxmaq üçün dəhlizlərə düzüldüyü səhnədə fəhm etdim. Usta düzəltdiyi manekenlərin bir gün vitrinə çıxacağına inanır. Lakin onun gözləntiləri heç zaman reallaşmır. Oğlu düşünür ki, “atam bir gün insanlarımızın bir-birini təqlid etməyəcək qədər xoşbəxt ola biləcəyinə ümidini kəsmədi”. İnsanlar özü ola bilmir, sanki hamısı yapma firuq­lardır. Bəs, özümüzü necə, nə zaman ta­pacağıq? Orxan Pamuk oxucunu upuzun bir yola çıxarır – İstanbulun qaranlıq, kim­səsiz küçələrindən keçirib bu sirli mətnin içində dolaşdırır. Tap özünü görüm, necə tapırsan!

Üzünü hansı səmtə (Qərbə, yoxsa Şərqə) döndərməyə qərar verə bilməyən insanın – toplumun mənəvi böhranı… Əslində, yazıçının bütün əsərlərində ide­oloji seçim qarşısında qalmış insanların taleləri təsvir edilir. “Qara kitab” isə insan düşüncəsində daha dərin özüllər atır. Oxucunun zehnində sual işarələri çoxalır, cavablar isə alt qatdadır. Bunun üçün bir düşüncə zəlzələsi lazımdır. “Qara kitab” oxucunun beynində o “zəlzələ”ni yarada bilir. Orxan Pamuk dünya ədəbiyyatının müxtəlif əsərlərinə göndərmələr edərək, bu böhranı daha geniş bir məkanda göstərməyi bacarır. “Məsnəvi”dən “Mən­tiqüt-teyr”ə, “Hüsnü-eşq”dən “Min bir gecə nağılları”na, Dostoyevskidən Prus­ta, Coysa qədər mənəvi əraziləri dolaşıb sonda türk insanının özünü tapması üçün yol işarələri yaradır. “Qara kitab” türk in­sanının modern dastanıdır.

Kənan HACI,
yazıçı-publisist

Digər yazılar

Leave a Comment

@2023 – All Right Reserved. DAK