Xocalı soyqırımı Sankt-Peterburq nəşrində

by Samir Asadli

Xocalı soyqırımı haqqında çox yazı­lıb, çox deyilib. Amma həmin dəhşətli gecə barədə Azərbaycandan kənarda, həm də rus dilində kitabın çap olunması ayrıca qeyd olunmalı hadisədir. 

Rusiya vətəndaşı olan Adil Quliyev uzun illərdir Sankt-Peterburqda yaşayır. Sahib­karlıq fəaliyyəti ilə bədii yaradıcılığı uğurla uzlaşdıran müəllifin bugünədək povest və he­kayələrdən ibarət “Köhnə fotoşəkil” (2018) və “Qırmızı başmaqcıqlar” (2023) kitabları işıq üzü görüb. Onun rus dilində qələmə aldığı hər iki kitab Azərbaycan türkcəsinə çevrilərək Ba­kıda çap olunub.

Adil Quliyevin “Qarabağ: çoxdan gözlə­nilən qayıdış” romanında Xocalıda doğulub boya-başa çatmış yeniyetmələrin keşməkeşli taleyi fonunda əsrin fəlakətini yaşamış xocalı­ların hay faşistləri tərəfindən məruz qaldıqları dəhşətli səhnələr incə təhkiyə, inandırıcı bədii boyalarla təsvir olunub.

Gənc yaşlarından qürbətdə yaşasa da, Vətənində baş verənləri daim izləyən yazıçı xalqımızın Zəfər duyğularını, sevincini ro­manda təsirli şəkildə qələmə alıb. “Qarabağ: çoxdan gözlənilən qayıdış” əsəri 18 fəsildən ibarətdir. “Xocalıda dinc həyat” adlı 1-ci fəsil­də oxucu beynəlmiləl ruhlu azərbaycanlıların gündəlik qayğı və sevincləri ilə tanış olursa, “Faciə ərəfəsində” fəslində xocalıları göz­ləyən dəhşəti ürəyinin süzgəcindən keçirərək duyur. Sabaha işıqlı ümidlərlə yaşayan Xocalı sakinləri Ermənistanda azərbaycanlılara qarşı törədilən vəhşilikləri təşviş içində izləyir, daş­nakların əməllərini Qarabağda təkrarlaya bilə­cəklərinin qorxusu altında yaşayırlar. Dünənə qədər axşamlar açılan çay süfrəsi arxasındakı şirin söhbətləri indi televizorun önündə həyə­canlı xəbər izləmələri əvəz edir.

Doğma yurdundan didərgin düşmüş bir milyondan çox soydaşımızın üç onillik ərzin­də yaşadıqları iztirab və acıları bədii mətnə köçürməyə müvəffəq olmuş yazıçı Adil Əli­aslan oğlu Quliyev romanın “Qurtuluş yo­lunda”, “Ağdamda”, “Vətənin xidmətində”, “Başqa Nərmin” fəsillərində, sanki, bu əzablı yolu şəxsən keçir, məhrumiyyətləri xocalılar­la birgə yaşayır. Kitabın “Xüsusi təyinatlılar hərəkətə keçir”, “Ön xətdə”, “Hospitalda” fəsillərində igidlərimizin Vətəni işğalçılardan təmizləyərkən göstərdikləri şücaət qələmə alınıb. Xocalı qətliamının canlı şahidi, doğ­malarını itirmiş yeniyetmə Aslanın illər sonra polkovnik-leytenant kimi əlində silah doğma yurdunu yağıdan azad etməsi, Zəfərlə bərabər ilk məhəbbətinin səadətini yaşaması oxucunu sevindirməyə bilməz.

Romanın “Toy” adlı son fəsli isə doğma Qarabağda ucalan şadlıq sədalarının bədii inikası kimi oxucunu əsərin əvvəlindəki dinc ovqata qaytarır, xoş gələcəyə dərin inam aşı­layır. Roman, elə həyatda olduğu kimi, nikbin sonluqla – Qələbə Paradı və Xocalıdan olan gənclərin doğma torpaqda qurulan toy məclisi ilə bitir.

İ.HƏSƏNQALA

Digər yazılar

Leave a Comment

@2023 – All Right Reserved. DAK