Gün aydan pay umur…

by Samir Asadli

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, şair-piblisist Rafael Tağızadənin müxtəlif vaxtlarda qələmə aldığı şeirlərini təqdim edirik.


Ömür

İllərə bölünən ömrü

zaman əqrəbləri ilə döyür

saatbasaat…

Gün aydan pay umur,

il fəsillərə hamilə,

ömür illər əsiri,

illər ömür səhifəsi.

Ötür-ötürdü,

sayıb təhvil verir

yaşayıb gedənləri.

Biz qələmlə yazıldıq

siyahının ayağına…

***

 

Gül qadın

Ləçəklər açılıb-yığılan,

büzülən dodaqların,

qamətin, duruşun

axşamı, səhəri göstərər,

üzündəki şeh

sevinci, kədəri bildirər.

Meh rəqs etdirər səni,

vals çalınar, vals-

gül qadın.

Əyilər qarşında əyilməyənlər.

Kiminə ətrini verərsən,

kiminə özünü bəxş edərsən,

ən dəyərli hədiyyə, sən-

gül qadın.

Baxışlar soldurar, açar səni,

bəzən üşüdər bir naçar səni,

solmaz, al yanaqların qar altında

qışı yaza döndərərsən,

sevərsən, sevdirərsən,

dünyamı özünə döndərərsən-

gül qadın.

Məst olan gecənin qaranlığı

alışar baxışında, işığında,

əriyər… əriyər… səhərə kimi,

yanağında kədərli gecənin göz yaşları,

sinəndə ruhumun qığılcımları-

gül qadın.

Əllərim, qollarım qucaqlar səni,

titrədər məni belinin, barmaqlarının

həyəcan notları,

ləçəklərin üzümə, dodaqlarıma,

bədənin bədənimə toxunar,

sonra…, sonra…

rahatlığın sakitliyi

məni xoşbəxtliyin qucağında yatırar-

gül qadın.

Sevinc qat dünyaya,

sevindir dünyamı,

gül, qadın.

Gül qadın.

 

***

 

Gözlərində bir röya

Əllərində bir dəniz,

gözlərində bir röya,

yanağın bir ay kimi

işıq salır gözümə,

barmaqlarım dalğatək

telində dalğalanır,

saçının həzin mehi

üzümdə sığallanır,

mənə dikilən baxış

tökülür üz-gözümə

mehriban xəyal kimi,

durub baxıram sənə

dili donmuş lal kimi,

bir ömürlük arzular

damla-damla süzülür

o qönçə dodaqlardan

ürəyimə bal kimi

necə də gözəl həyat,

sığın bu sinəmə, yat.

 

***

dоğum günü

 

nеçə ildi аd günümüzdə

аnаsız doğuluruq biz

bu hаmilə dünyаdа.

bu səhər yеnidən dоğuldum

аğrılаr, sеvinclər sаvаşındа.

fеvrаl sоyuq,

həyаt sоyuq…

аrzulаr оyuq-оyuq.

nə vахtdı

dоğum günümü özüm kеçirirəm,

yаdınа düşənlər, düşməyənlər vаr.

аtаm kеçirəndə

аd günümə hаmı gələrdi,

sеvinərdi, gülərdi…

bu gün məni ilk təbrik еdən

əsgər оğlum оldu

səhər səkkizin yаrısındа.

mən isti еvdə,

оğlumun üzünü sаzаq kəsir sərhəddə…

məni təzədən dünyаyа gətirərdinmi аnа,

sоyuq fеvrаl аyındа?

2006

 

Digər yazılar

Leave a Comment

@2023 – All Right Reserved. DAK